Komisja w składzie: Monika Korpal - przewodniczący oraz członkowie: Wojciech Lankoff, Sławomir Kobus,
Juliusz Brzostek - przygotowuje losy i sprawdza poprawność przebiegu losowania...