Komisja w składzie: Monika Korpal - przewodniczący oraz członkowie: Natalia Błaszczyszyn i Arkadiusz Szulepa
przygotowują losy...