Komisja w składzie: Monika Korpal - przewodniczący oraz członkowie: Alina Wójtowicz i Dariusz Januszewski,
przygotowuje losy i sprawdza poprawność przebiegu losowania...