Losowanie w obecności bezstronnej komisji złożonej z trenerów finansowych NPEF...