Zwrot wpłaconych za seminarium pieniędzy wylosował Maciej Rydel!