Zwrot wpłaconych za seminarium pieniędzy wylosował Paweł Misiewicz. Serdeczne gratulacje!