Odczytaj Pawle zwycięski los: nazwę domy dziecka...