Liczenie pieniędzy zawsze odbywa się publicznie...