Komisja w składzie: Monika Korpal - przewodniczący oraz członkowie: Beata Janik, Zbyszko Łuczak i Piotr Majewski,
odlicza kwotę 1870 zł...