Swoją wygraną Joanna przeznaczyła na udział w seminarium bliskiej osoby... Gratulujemy!