Pieniądze w rękach szczęśliwej Miry Plichtowicz...