Zwrot pełnej ceny kursu wylosował Karol Sikora. Gratulacje trenerów i uczestników kursu!