SPRAGNIENI MIŁOŚCI
Reportaż z Ośrodka Socjoterapii EXODUS