Seminarium dla Inwestorów w Nieruchomości e-ProfitSystem w Londynie
27 - 28 września 2008