Certyfikat ukończenia seminarium dla inwestorów w branży nieruchomości.
Wykonany jest na papierze czerpanym w żółtawym odcieniu ze złotą wytłoczoną pieczęcią i podpisami prowadzących trenerów.